avangard-pressa.ru

Жоғары мектепте оқу жүмысының түрлері - Психология

A) Аудиториялық E) Аудиториядан тыс G) Аудиториялық және аудиториядан тыс

Жоғарғы оқу орында оқу жұмысы неше түрге бөлінеді?

с)2

Зейін дегеніміз:

Е)белгілі бір объектілерге адам санасының бағытталуы

Интерактивті оқытуға қандай әдістер жатады?

А) эвристикалық әңгіме Д) дөңгелек үстел F) практикалық жұмыстар жарысы және оларды талдау

Интерактивті  оқытуға келесідей әдістер жатады: 

В) пікірталас F) дөңгелек үстел H) іскерлік ойын

Интерактивті оқытуға келесідей әдістер жатады. Олар:

A.эвристикалық әңгіме, пікірталас. C.«Ой шабулы», «Дөңгелек үстел» D.Іскерлік ойындар,практикалық жұмыстар жарысы және оларды талдау.

Компьютерді психология сабағында қолданудың артықшылығы:

А) Психологияның бірнеше тақырыптарының қамтылуы және оқушылардың пәнге деген қызығушылығы. С) Оқу орны тәжірибесінде  көрсетілмейтін тәжірибелерді көруге болады.

Контекстілі оқытуда кездесетін іс-әрекеттің негізгі үш түрі:

B)студент маманның қызметтерін атқаратын оқу-кәсіби іс-әрекет; G)квазикәсіби іс-әрекет; H)академиялық типтегі оқу іс-әрекеті;

Көрнекілік әдіске жатады

A. Бақылау  C. Эксперимент E. Иллюстрация ,көрсету

Көрнекілік әдіске қандай тәсілдер жатады?

А) бақылау С) эксперимент Е) иллюстрация

Көрнекілік принципі

В) оқуда сезім мүшелерін қолдану С) бейнелерді қолдану мүмкіндігінде

Көрнекіліктің негізгі 3 түрін ажырат:

В) заттық F) сөздік H ) суреттік

Көрнекіліктің негізгі қандай түрде ажыратуға болады?

А) заттық С)  сөздік   Н)  суреттік

Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінің психология кафедрасын басқарғандар:

В) Е.Суфиев С) Қ.Рақымбеков Ғ) Х.Т.Шерьязданов

Азақстанда психологияны оқытуға үлес қосқан психолоктар кімдер

а)Х.Т Шерьезданова с)Т.Тәжібаев д)М.Мұханов

Азақстанда психологияны оқытуға үлес қосқан психологтар кимдер?

D) Х.Т. Шерьязданова E) А.Х.Темірбеков F) А.М. Свядота

Азақстанда психологияны оқытудың дамуы жөнінде тәлім-тәрбие, оқу-ағарту мәселелері саласында Ж.Аймауытовтың ғылыми еңбектері?

A) «Тәрбиеге жетекші» D) «Комплекспен оқыту жолдары» E) «Жан-жүйесі мен өнер таңдау»

Азақстандағы психолгияны оқытуға және осы ғылымның дамуына үлес қосқан алғашқы ғалымдар?

А) Сұлтанбек Қожахметов  В) Абдолла Темірбеков D) Елеш Суфиев

Зіргі кездегі балалар психологиясының қандай идея басты жетекши орын алады?

в)баланың ересектермен бірлескен әрекетіндегі дамуы с)баланың бірлескен әрекетіндегі дамуы д)субект субектілік қатынастар

Азіргі кездегі белсенді оқыту әдістерінің ішінен В.Я.Ляудис психологияда қолдануға қолайлы кай әдістерді көрсетті?

B)Бағдарламаланған оқыту әдісі; F)Проблемалық оқыту әдісі; H)Интерактивті әдіс.

Қазіргі кезде дәріске қойылатын ортақ талаптарға жатпайтындары? 

А. Тығдаушының ойлауы белсенді болмауы В.  Дәріс кезінде өз бетінше жұмыс жасау С. Керек пікірлерге назар аудармау

Ай елдерде студенттер басынан бастап белгілі бір сала бойынша маманданады?

A) Финляндия D) Швеция E) Бельгия

Қарым-қатынас:

B) адамның байланысы C) бірлескен іс-әрекетті жасаудағы адамдар арасындағы байланыс E) белгілі мақсатқа бағытталған адамдар арасындағы байланыс

Қиялдың шығармашылық түрі қатысатын жанрлар:

B) көркем әдебиет C) көркем шығармалар E) көркем көріністер

Лабораториялық»деген сөздің мағынасы?

 В) қиындық   D) жұмыс   G) еңбек

Модульді оқыту жүйесінің құрылымы:

A) кіріспе бөлім B) әңгімелесу бөлімі C) қорытынды бөлім

Мына ұғымдардың ішінен «индивид», «жеке тұлға», «іс-әрекет», «іс-әрекет субъектісі», «даралық»-мазмұны жағынан неғұрлым кең түсінік беретін қандай ұғым болып табылады:А) адам

Негізгі психологиялық білім бағдарламасының құрылымы негізгі психологиялық білім берудің бағдарламаларына жататындар?

A) негізгі пәндер D) қосымша пәндер Е) жалпы білім беру пәндері

Негізгі психологиялық білім бағдарламасының құрылымы негізгі психологиялық білім берудің бағдарламалары үш блогтан тұрады.Олар:

A)Негізгі пәндер; B)Қосымша пәндер; C)Жалпы білім беру пәндері;

Ой қорытындыларының жасалу жолдары:

•Аналогия.. •Дедукция.. • Индукция..

Ой тәсілдері:

D) жалпылау, салыстыру, нақтылау, талдау, біріктіру

Ойлау мәселесін зерттеген психологтары:

•Ж.Пиаже.. •А.Н.Радищев.. •Д.Гартли.